Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bản kiểm điểm tự phê theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:30' 29-11-2012
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 274
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: Đinh Thị Thanh
  Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  Chi bộ THCS Tân Hiệp A5
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tân Hiệp A, ngày 20 tháng 11 năm 2012
  
  BẢN KIỂM ĐIỂM
  Tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI)

  Căn cứ ba nội dung của Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI); các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Hướng dẫn số 31-HD/BTC ngày 24/5/2012 của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) – “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
  Bản thân nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình trước tập thể chi bộ THCS Tân Hiệp A5 về những ưu khuyết điểm như sau:
  I/ ƯU ĐIỂM:
  1/ Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
  Luôn kiên định lập trường đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp; luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục;
  Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
  Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
  Bản thân luôn học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính cần cù, tận tụy, sáng tạo, vượt khó trong công tác.
  Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung; Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên về tinh thần tiết kiệm như: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, có quy định cụ thể về thanh công tác phí, chi tiêu trong nội bộ, sử dụng tài sản công một cách hợp lý.
  Trong nhà trường, bản thân luôn thể hiện là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, luôn nhắc nhở cán bộ, GV có biểu hiện chưa đoàn kết, ỷ lại, quan tâm, chia sẻ, gần gũi với cán bộ, giáo viên tạo nền tảng cho việc xây dựng và duy trì Tập thể sư phạm vững mạnh; Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
  2/. Về xây dựng đội ngũ cán bộ:
  Bản thân luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
  Công tác tổ chức cán bộ được chi ủy – BGH đặc biệt quan tâm vì xác định cán bộ là cái gốc của thành công. Từng năm học đều thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, qui hoạch cán bộ theo kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2010 – 2015; dự kiến tới năm 2020). Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng các bộ phận; sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
  Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 30-5-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao phát triển đảng viên, đoàn thể trong nhà trường.
  Kết quả 100% cán bộ, GV hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp nào bị khiển trách, nhắc nhở; 100% cán bộ, GV đạt chuẩn trong đó có 32/36 đạt trên chuẩn (88,9%) kết nạp thêm 4 đảng viên, hiện tại số đảng viên 14/36 – tỷ lệ 38,9 %.
  Việc thành lập các tổ bộ phận, xây dựng biên chế nhân sự luôn đảm bảo theo điều lệ nhà trường, theo hướng dẫn của lãnh đạo Ngành;
  Việc đánh giá cán bộ công chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến kết quả; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục. Kết quả 100% cán bộ, GV, từng bộ phận được kiểm tra đều đạt khá, tốt.
  3/ Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá
  No_avatarf

  Bản kiểm điểm tự phê theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI)

   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015