Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:



Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 (Mẫu 1-HD-SNV)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:53' 06-12-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 147
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  (Mẫu 1: HD-SNV)
  Tân Hiệp, ngày 13 tháng 12 năm 2012
  
  BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm 2012
  (Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ)

  Họ và tên: ………………………………………; ngày, tháng, năm sinh: …………….;
  Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Hiệp A5, Tân Hiệp, Kiên Giang;
  Nhiệm vụ được phân công:
  Nhiệm vụ trong Đảng:
  Nhiệm vụ chính quyền:
  Công tác chính:
  Công tác kiêm nhiệm:
  Căn cứ Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Kiên Giang V/v chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với đánh giá cán bộ năm 2012;
  Thực hiện Công văn ngày 03/12/2012 của Đảng ủy xã Tân Hiệp A V/v chỉ đạo tự phê bình và phê bình năm 2012 cùng với Đại hội chi bộ;
  Bản thân tự nhận xét, đánh giá trước tập thể sư phạm về ưu điểm, khuyết điểm trên từng nội dung sau đây:
  I/ ƯU ĐIỂM:
  1/ Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  1.1/ Nhiệm vụ trong Đảng:
  1.2/Nhiệm vụ chính quyền:
  a/ Công tác chính: (đánh giá theo bản ký cam kết thi đua)
  Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
  Thực hiện quy chế chuyên môn:
  Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học:
  Thực hiện việc chấm- trả bài kiểm tra:
  Quản lý và đánh giá, xếp loại HS:
  Hồ sơ GV đạt loại: ............... ; Giờ dạy (có người dự) đạt loại: ........ .. (Đtb = ……);
  Chất lượng môn dạy (tính từ TB trở lên) đạt:
  Công tác bồi dưỡng HSG, khá:
  Công tác phụ đạo HS yếu:
  Công tác tuyên truyền mục tiêu GD … tới CMHS, HS:
  Các giải pháp trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy:
  Sáng kiến kinh nghiệm thực hiện:
  Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy:
  b/ Công tác kiêm nhiệm: (đánh giá theo nhiệm vụ đã quy định tại quy chế làm việc)
  2/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
  Nhận thức, tư tưởng chính trị:
  Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:
  Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh:
  Việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác:
  Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
  Tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật:
  Tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự phê bìnhvà phê bình:
  Đoàn kết, tác phong, quan hệ phối hợp công tác:
  Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
  Việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con:
  II/ KHUYẾT ĐIỂM:
  1/ Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  1.1/ Nhiệm vụ trong Đảng:
  1.2/Nhiệm vụ chính quyền:
  a/ Công tác chính:
  b/ Công tác kiêm nhiệm:
  2/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
  III/ SỨC KHỎE: (có đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công)
  IV/ TỰ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ:
  (hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ)
  V/ TỰ ĐÁNH GIÁ CHIỀU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN: (Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn): tốt hơn, giữ mức, giảm.


  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
  (ký tên)




  
  Tóm tắt nhận xét, đánh giá
  của tập thể lãnh đạo đơn vị cơ sở
  (ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm; uy tín, sức khỏe;
  mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chiều hướng triển vọng phát triển)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tân Hiệp A, ngày tháng 12 năm 2012
  Hiệu trưởng



  Đinh Thị Thanh
  
  
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015