Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tự đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:54' 05-05-2012
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 5731
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Phụ lục 2
  (Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
  Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
  PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
  THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Năm học 2011 – 2012

  Họ và tên hiệu trưởng: Triệu Thị Ngân Hàng
  Hướng dẫn cho điểm: 1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên:
  2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  Điểm tiêu chuẩn
  
  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  ……….
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  
  3. Lối sống
  
  
  
  
  4. Tác phong
  
  
  
  
  5. Giao tiếp, ứng xử
  
  
  
  Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Hiểu biết chương trình GD
  
  ……….
  
  
  7. Trình độ chuyên môn
  
  
  
  
  8. Nghiệp vụ sư phạm
  
  
  
  
  9. Tự học và sáng tạo
  
  
  
  
  10. Năng lực ngoại ngữ và CNTT
  
  
  
  Tiêu chuẩn 3:
  Năng lực quản lý nhà trường

  11. Phân tích và dự báo
  
  ................
  
  
  12. Tầm nhìn chiến lược
  
  
  
  
  13. Thiết kế và định hướng triển khai
  
  
  
  
  14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
  
  
  
  
  15. Lập kế hoạch hoạt động
  
  
  
  
  16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
  
  
  
  
  17. Quản lý hoạt động dạy học
  
  
  
  
  18. Phát triển môi trường giáo dục
  
  
  
  
  19. Xây dựng hệ thống thông tin
  
  
  
  
  20. Kiểm tra đánh giá
  
  
  
  Tổng điểm
  
  
  Chú ý: - Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm.
  - Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.
  - Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 180 đến 200 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
  - Loại khá: Tổng số điểm từ 140 đến 179 điểm và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên;
  - Loại trung bình: Tổng số điểm từ 100 đến 139 điểm, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm.
  Nhận xét chung :
  1/. Những điểm mạnh:.................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2/. Những điểm yếu: ......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  3/. Đánh giá chung*:
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt chuẩn, XS): 
  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chuẩn, khá): 
  - Hoàn thành nhiệm vụ (đạt chuẩn, TB): 
  - Chưa hoàn thành nhiệm vụ(chưa đạt chuẩn, kém): 
  *Ghi chú: Đánh dấu vào ô thích hợp
   Tân Hiệp, ngày 12 tháng 5 năm 2012
  Người đánh giá
  (có thể không ghi họ, tên)

  
  
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Phụ lục 3
  (Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
  Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
  THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Năm học 2011 – 2012

  Họ và tên hiệu trưởng: Triệu Thị Ngân Hàng
  Tổng số phiếu đánh giá (hợp lệ)/tổng số CB,GV, NV (cơ hữu): ............/.........
  Hướng dẫn cho điểm
  1. Điểm cho tiêu chí là trung bình cộng điểm của tiêu chí đó cho tất cả các phiếu đánh giá.
  2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
  Thực hiện Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm nom, phổ thông và phó giám đốc TTGDTX;
  Tiêu chuẩn 3 tùy theo lĩnh vực hoạt độngcủa cơ sở giáo dục được cấp trưởng phân công phụ trách, cấp phó sẽ được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng.

  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  Điểm tiêu chuẩn
  
  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  ……….
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  
  3. Lối sống
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015