Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Thông báo, bài viết của trường >

  BẢNG THEO DÕI hoàn thành kế hoạch, báo cáo ... Tổ Chuyên môn

  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔ CHUYÊN MÔN 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HÓA - SINH - NĂNG KHIẾU

   

   

  Tân Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2014

  BẢNG THEO DÕI

  V/v lập kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng, học kỳ, năm học 

  và kế hoạch thực hiện chuyên đề, … theo thứ tự thời gian

  từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

  *******

  Thực hiện Quy chế chuyên môn của trường THCS Tân Hiệp A5 quy định về kế hoạch của Tổ chuyên môn cần tổ chức thực hiện trong năm học 2015-2016; Kế hoạch trình bày    theo quy định vê thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011. 

  S

  tt

  Tên 

  kế hoạch

  Hồ sơ gồm

  KH, BC 

  kí ngày

  Phân

  công

  Số kế hoạch ...

  Năm học 2014-2015 

   

   

   

  1

  Tháng 1/2015

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo  …

  02/01

  30/1

  TT

  TT

   

  Số:01/2015/KH-H.S.NK

  2

  Tháng 2/2015

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo …

  30/01

  28/02

  TT

  TT

   

  Số:02/2015/KH-H.S.NK

  3

  Tháng 3/2015

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo …

  28/2

  30/3

  TT

  TT

   

  Số:03/2015/KH-H.S.NK

  4

  Tháng 4/2015

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo …

  30/3

  30/4

  TT

  TT

   

  Số:04/2015/KH-H.S.NK

  5

  Tháng 5/2015

  Kế hoạch …;

  BC.tổng kết NH

  29/4

   

  TT

   

  Số:05/2015/KH-H.S.NK

  Năm học 2015-2016

   

   

   

  6

  Tháng 8/2015

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  28/7

  01/9

  TT

  TT

   

  Số:06/2015/KH-H.S.NK

  7

  Thực hiện nhiệm vụ năm học

  1)=Văn bản;

  2)= bảng (tháng

  - B.cáo t.kết NH

  ->SHCM.1

   

  -<TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:07/2015/KH-H.S.NK

  8

  Thực hiện đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá học sinh

  - Kế hoạch ...;

  - Báo cáo thực hiện ...

  ->SHCM.1

   

  -<TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:08/2015/KH-H.S.NK

  9

  Thực hiện dự giờ, c. đề, thao giảng, k.tra HS GV, 

  - Kế hoạch ...;

  - Báo cáo thực hiện ..

  ->SHCM.1

   

  -<TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:09/2015/KH-H.S.NK

  10

  Phụ đạo và bồi dưỡng học sinh

  - Kế hoạch ...;

  - BC ...;

  - D.sách

  -> khảo sát

  < TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:10/2015/KH-H.S.NK

  11

  Tháng 9/2015

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  30/8

  02/10

  TT

  TT

   

  Số:11/2015/KH-H.S.NK

  12

  Bồi dưỡng thường xuyên

  - Kế hoạch ...;

  - BC thực hiện ..

  ->SHCM;

  - 25/5

  TT

  TT

   

  Số:12/2015/KH-H.S.NK

  13

  Tháng 10/2015

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  30/9

  02/11

  TT

  TT

   

  Số:13/2015/KH-H.S.NK

  14

  Tháng 11/2015

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  30/10

  02/12

  TT

  TT

   

  Số:04/2015/KH-H.S.NK

  15

  Tháng 12/2015

  - Kế hoạch …; 

  - BC sơ kết kì I

  30/11

  28/12

  TT

  TT

   

  Số:15/2015/KH-H.S.NK

  Trong từng năm học, tùy theo yêu cầu của bộ phận chuyên môn trong trường, tình hình thực tế trong hoạt động chuyên môn của TCM có thể phải xây dựng kế hoạch mới để phù hợp với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Rất mong sự hợp tác thực hiện của quý thầy, cô.

                                                                                               NGƯỜI LẬP BẢNG

   

   

   

                                                                                                          Đinh Thị Thanh 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔ CHUYÊN MÔN 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HÓA - SINH - NĂNG KHIẾU

   

   

  Tân Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2015

  BẢNG THEO DÕI

  V/v lập kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng, học kỳ, năm học 

  và kế hoạch thực hiện chuyên đề, … theo thứ tự thời gian

  từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

  *******

  Thực hiện Quy chế chuyên môn của trường THCS Tân Hiệp A5 quy định về kế hoạch của Tổ chuyên môn cần tổ chức thực hiện trong năm học 2015-2016; Kế hoạch trình bày    theo quy định vê thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011. 

  S

  tt

  Tên 

  kế hoạch

  Hồ sơ gồm

  KH, BC 

  kí ngày

  Phân

  công

  Số kế hoạch ...

  Năm học 2015-2016 

   

   

   

  1

  Tháng 1/2016

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo  …

  02/01

  30/1

  TT

  TT

   

  Số:01/2016/KH-H.S.NK

  2

  Tháng 2/2016

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo …

  30/01

  28/02

  TT

  TT

   

  Số:02/2016/KH-H.S.NK

  3

  Tháng 3/2016

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo …

  28/2

  30/3

  TT

  TT

   

  Số:03/2016/KH-H.S.NK

  4

  Tháng 4/2016

  Kế hoạch …; 

  Báo cáo …

  30/3

  30/4

  TT

  TT

   

  Số:04/2016/KH-H.S.NK

  5

  Tháng 5/2016

  Kế hoạch …;

  BC.tổng kết NH

  29/4

   

  TT

   

  Số:05/2016/KH-H.S.NK

  Năm học 2016-2017

   

   

   

  6

  Tháng 8/2016

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  28/7

  01/9

  TT

  TT

   

  Số:06/2016/KH-H.S.NK

  7

  Thực hiện nhiệm vụ năm học

  3)=Văn bản;

  4)= bảng (tháng

  - B.cáo t.kết NH

  ->SHCM.1

   

  -<TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:07/2016/KH-H.S.NK

  8

  Thực hiện đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá học sinh

  - Kế hoạch ...;

  - Báo cáo thực hiện ...

  ->SHCM.1

   

  -<TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:08/2016/KH-H.S.NK

  9

  Thực hiện dự giờ, c. đề, thao giảng, k.tra HS GV, 

  - Kế hoạch ...;

  - Báo cáo thực hiện ..

  ->SHCM.1

   

  -<TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:09/2015/KH-H.S.NK

  10

  Phụ đạo và bồi dưỡng học sinh

  - Kế hoạch ...;

  - BC ...;

  - D.sách

  -> khảo sát

  < TK.TCM

  TT

   

  TT

   

  Số:10/2016/KH-H.S.NK

  11

  Tháng 9/2016

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  30/8

  02/10

  TT

  TT

   

  Số:11/2016/KH-H.S.NK

  12

  Bồi dưỡng thường xuyên

  - Kế hoạch ...;

  - BC thực hiện ..

  ->SHCM;

  - 25/5

  TT

  TT

   

  Số:12/2016/KH-H.S.NK

  13

  Tháng 10/2016

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  30/9

  02/11

  TT

  TT

   

  Số:13/2016/KH-H.S.NK

  14

  Tháng 11/2016

  - Kế hoạch …; 

  - B.cáo …

  30/10

  02/12

  TT

  TT

   

  Số:04/2016/KH-H.S.NK

  15

  Tháng 12/2016

  - Kế hoạch …; 

  - BC sơ kết kì I

  30/11

  28/12

  TT

  TT

   

  Số:15/2016/KH-H.S.NK

  Trong từng năm học, tùy theo yêu cầu của bộ phận chuyên môn trong trường, tình hình thực tế trong hoạt động chuyên môn của TCM có thể phải xây dựng kế hoạch mới để phù hợp với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Rất mong sự hợp tác thực hiện của quý thầy, cô.

                                                                                               NGƯỜI LẬP BẢNG

   

   

   

                                                                                                          Đinh Thị Thanh 

   

   

  Qúy thầy, cô lưu ý:

   

  1/ Tùy theo tên tổ chuyên môn để đổi theo số kế hoạch cho phù hợp.

  Ví dụ:

  - Tổ Hóa - Sinh - Năng khiếu thì ghi Số:01/2015/KH-H.S.NK

  - Tổ Toán - Lý - Tin sẽ ghi là Số:01/2015/KH-T.L.T;

  - Tổ Văn - GDCD ... Số:01/2015/KH-V.GDCD

  2/ Thời gian ghi theo năm dương lịch (từ tháng 1 đến hết tháng 12/năm)

  Ví dụ:

  - Từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 thuộc học kì II của năm học 2014-2015

  - Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015 thuộc kì I của năm học 2015-2016

  ...

  Những năm sau khi ghi số cũng lặp lại như vậy, trong từng năm học nếu có thêm kế hoạch vào tháng nào thì đẩy số kế hoạch lên sao cho phù hợp.

   

  3/ Báo cáo/ tháng ...

  Mỗi tháng hoặc theo nội dung yêu cầu có kế hoạch để thực hiện thì cũng có báo cáo tương ứng. Số của báo cáo giống như số của kế hoạch nhưng thay chữ KH = BC 

  4/ Bộ phận chuyên môn của trường thì ghi là:

  Số: 01/2015/KH-CM.THCSTHA5

  5/ Bộ phận khác cũng ghi tương tự:

  Ví dụ:

  -  

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Đinh Ngân Thanh @ 05:14 03/01/2016
  Số lượt xem: 670
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatarf

  BẢNG THEO DÕI hoàn thành kế hoạch, báo cáo ... Tổ Chuyên môn 

   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015