Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Thông báo, bài viết của trường >

  Điều 6. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

  Cơ sở giáo dục (trường: MG, TH, THCS) thực hiện công tác kiểm tra nội bộ

  1/ Quy trình thực hiện công tác kiểm tra nội bộ:

  (1) HT ra quyết định thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường ... năm học ...

  (2) HT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường ... năm học ...

  - Nội dung kiểm tra = Điều 6 (phía dưới)

  - Mỗi nội dung kiểm tra có 1 biên bản kiểm tra (hoặc báo cáo kết quả tự kiểm tra)

  (3) HT hoàn thành báo cáo công tác kiểm tra nội bộ

  2/ Hồ sơ Kỉểm tra nội bộ gồm: 

  2.1/ Quyết định thành lập Ban Kiểm tra nội bộ ...;

  2.2/ Kế hoạch tổ chức thực hiện  Kiểm tra nội bộ ...;

  2.3/ Toàn bộ các biên bản đã tổ chức kiểm tra (xếp theo thứ tự thời gian kiểm tra/theo số BB)

  2.4/ Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ ...

  Điều 6. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

  1. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

  2. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

  3. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, chính sách đối với người học.

  4. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.

  5. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm.

  6. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

  7. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

  8. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.


  Nhắn tin cho tác giả
  Đinh Ngân Thanh @ 17:57 30/03/2016
  Số lượt xem: 656
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatarf

  Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học (cùng tham khảo nhé)

   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015