Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:59' 24-05-2016
  Dung lượng: 90.5 KB
  Số lượt tải: 901
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số /2015/BC-THCSTHA5
  Tân Hiệp A, ngày 24 tháng 12 năm 2015
  
  BÁO CÁO
  Công tác cải cách hành chính nhà nước học kì I năm học 2015- 2016
  của trường THCS Tân Hiệp A5
  

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Căn cứ Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
  Căn cứ kết quả đạt được khi thực hiện kế hoạch cải cách hành chính học kì I năm học 2015-2016, trường THCS Tân Hiệp A5 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước theo yêu cầu của Ngành giáo dục trong năm học 2015 - 2016 với những nội dung như sau:
  1/. Công tác chỉ đạo, đỉều hành cải cách hành chính:
  Nhà trường đã lập quyết định ban hành kế hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015.
  Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính, để nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện các nội dung: quy định của Luật tiếp công dân, …
  Triển khai, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015-2016 lồng ghép trong chương trình họp HĐSP tháng 9/2015
  Cập nhật, đăng tải kế hoạch cải cách hành chính trên trang website tanhiepa5.
  Đã lập quyết định ban hành kế hoạch và xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của nhà trường. Tổ chức kiểm tra 30% bộ phận về thực hiện công tác cải cách hành chính.
  Tiếp tục đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động giáo dục, quản lý học sinh …
  Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất đúng thời hạn, đúng yêu cầu của Phòng Giáo dục và Ngành Giáo dục.
  2/. Xây dựng và thực hiện thể chế trong phạm vi quản lý Nhà nước của trường THCS Tân Hiệp A5.
  2.1/. Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quản lý trường THCS Tân Hiệp A5.
  Đã lập quyết định thành lập Ban xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2015-2016
  Tổ chức điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế chuyên môn năm học 2014-2015 để hoàn thành Quy chế chuyên môn và tổ chức thực hiện trong năm học 2015-2016.
  Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ trong nhà trường năm 2015-2016
  Trong học kì I năm học 2015-2016 không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
  2.2/. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức trong trường biết, thực hiện đúng pháp luật. Chú trọng việc thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ; những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan.
  Đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.
  Kết quả 100% cán bộ, Gv thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động của đơn vị.
  2.3/. Công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  Đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ theo từng
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015