Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường THCS. THA5 2014-2015.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:55' 06-06-2016
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HIỆP A5
  KIÊN GIANG/2014 – 2015

  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HIỆP A5


  DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  Đinh Thị Thanh
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  
  2
  Đinh Công Bá
  Phó Hiệu trưởng
  P.Chủ tịch HĐ
  
  
  3
  Triệu Thị Ngân Hàng
  Phó Hiệu trưởng
  Uỷ viên HĐ
  
  
  4
  Nguyễn Thanh Phong
  Thư ký Hội đồng
  Thư ký HĐ
  
  
  5
  Đỗ Minh Sơn
  CT Công đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  6
  Phạm Minh Tuấn Đạt
  Tổng phụ trách Đội
  Uỷ viên HĐ
  
  
  7
  Đinh Đức Huân
  TTCM- Toán-Lý - Tin
  Uỷ viên HĐ
  
  
  8
  Đinh Thị Phượng
  TTCM-Hóa - Sinh -MT-ÂN -TD
  Uỷ viên HĐ
  
  
  9
  Dương Yến Phương
  TTCM-TA - Sủ - Địa
  Uỷ viên HĐ
  
  
  10
  Nguyễn Quốc Thịnh
  Kế toán-CSVC
  Uỷ viên HĐ
  
  
  11
  Nguyễn Ngọc Tân
  Bí thư chi đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  12
  Nguyễn Thị Bích Quyên
  Phụ trách thư viện
  Uỷ viên HĐ
  
  
  13
  Đinh Ngọc Tuyển
  Trưởng ban
  Văn thể - Lao động
  Uỷ viên HĐ
  
  
  

  MỤC LỤC

  NỘI DUNG
  Trang
  
   Danh sách và chữ ký các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá
  2
  
  Mục lục
  3
  
  Danh mục các chữ viết tắt
  7
  
  Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
  9
  
  Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
  11
  
  Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
  14
  
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  14
  
  TỰ ĐÁNH GIÁ
  18
  
  Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
  18
  
   Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  18
  
   Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường trung học.
  20
  
   Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.
  21
  
   Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
  23
  
   Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.
  25
  
   Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
  27
  
   Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
  29
  
   Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
  31
  
   Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.
  34
  
   Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
  36
  
  Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
  39
  
   Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.
  39
  
   Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường trung học.
  41
  
   Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.
  43
  
   Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.
  
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015