Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo tự kiểm tra theo nội dung Thanh tra chuyên ngành của Sở GDĐT kIÊN gIANG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:06' 24-03-2016
  Dung lượng: 356.6 KB
  Số lượt tải: 226
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Tân Hiệp, ngày 12 tháng 03 năm 2016
  
  BÁO CÁO
  Kết quả tự kiểm tra theo nội dung thanh tra chuyên ngành
  (Theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT)
  .................................................
  Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-SGDĐT ngày 01/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang và sự chỉ đạo của Phòng GDĐT Tân Hiệp V/v Thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Hiệp và một số điểm trường trực thuộc;
  Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vu trong năm học và nội dung yêu cầu của Đoàn Thanh tra. Nay trường THCS Tân Hiệp A5 báo cáo kết quả tự kiểm tra theo đề cương với những nội dung sau:
  I/- Tổ chức và hoạt động của nhà trường:
  1./ Ban hành văn bản quản lý nội bộ: Các kế hoạch, quy định, nội quy…
  Trong từng năm học, nhà trường đều ban hành các văn bản quản lý nội bộ trường học:
  Quy chế sử dụng tài sản công;
  Quy chế làm việc;
  Quy chế chuyên môn;
  Quy định về hồ sơ, sổ sách;
  Nội quy học sinh;
  Quy tắc ứng xử trong nhà trường;
  Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất;
  Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
  Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật;
  Kế hoạch phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội;
  Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;
  2./ Xây dựng bộ máy tổ chức:
  Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường/quyết định (QĐ);
  Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó Tổ chuyên môm/ QĐ;
  Thành lập tổ chuyên môn/QĐ;
  Thành lập các Hội đồng, các Ban, .../ theo Điều lệ trường TrH;
  5. Công tác đánh giá cán bộ hàng năm: Được thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn đánh giá, thời gian đánh giá cuối năm học.
  3./ Phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục: đảm bảo yêu cầu công việc và đúng các quy định.(Điều lệ trường TrH, Luật GD, NĐ.49/2010, ...)
  4./ Quy mô phát triển giáo dục:
  4.1/ Trường, lớp, học sinh (như mục 1/IV)
  4.2/ Đội ngũ BGH-GV-NV về số lượng, chất lượng so với định mức và so với chuẩn nghề.
  * Năm học 2015-2016: định mức nhân sự được giao: 35
  Định mức được giao
  Số lượng
  hiện có trong trường
  Ghi chú
  
  Năm học
  2015-2016
  TS
  35
  34
  
  
  
  BGH
  2
  2
  Phù hợp với TT.35
  
  
  GV
  27
  26
  
  
  
  NV
  6
  6
  Có 3 GV kiêm nhiệm
  
   * Số lượng và tỷ lệ % so với chuẩn đào tạo:
  Tổng số nhân sự: 34/17 nữ có:
  34/34 đạt trình độ đào tạo từ CĐSP, đạt 100%
  Trong đó: 29 cán bộ, GVcó trình độ Đại học; 05 GV có trình độ cao đẳng
  * Chất lượng CB, GV và NV: Kết quả xếp loại theo cuối năm học 2014-2015:
  + Phó Hiệu trưởng: đánh giá, xếp loại theo tiêu chí xếp loại viện chức và theo Công văn số  630/BGDĐT-NGCBQLG, ngày 16/02/2012, kết quả 02/02 xếp loại xuất sắc.
  + Giáo viên: đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp; theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV, kết quả 100% từ khá trở lên trong đó loại xuất sắc đạt trên 60%;
  + Nhân viên: đánh giá, xếp loại theo QĐ.11/1998/QĐ-TCCP-CCVC, kết quả 6/6 đạt loại khá trở lên trong đó 4 xuất sắc.
  5./ Xây dựng trường xanh – sạch – đẹp; trường chuẩn quốc gia.
  - Trường đạt danh hiệu xanh-sạch-đẹp mức độ cao năm 2009. Những năm học này trường luôn duy trì trường xanh-sạch- đẹp-an toàn, đề nghị công nhận lại vào năm 2016
  - Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2010, thời điểm năm học 2009-2010. Trường đang kiểm tra lại các tiêu chí của trưởng đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2012 và đề nghị công nhận lại vào đầu năm học 2016-2017.
  6./ Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục:
  6.1/ Quản lý
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015