Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường của GVCN lớp - trường THCS

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:25' 19-09-2014
  Dung lượng: 71.5 KB
  Số lượt tải: 22313
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  LỚP:……………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  
  
  BIÊN BẢN
  
  Về việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường
  
  
  
  
  Hôm nay vào lúc giờ phút, ngày tháng năm 20
  Tại phòng học số: ………; lớp: ………… Chúng tôi gồm:
  Giáo viên chủ nhiệm: ………………………………………………..
  Lớp trưởng: ………………………………………………………….
  Thư ký: …………………………………………………………….
  Cùng ………… bạn học sinh lớp …………
  Tiến hành lập biên bản xử lí học sinh: ………………………………………......... đã vi phạm nội qui của trường về ................................................................................................
  ……………………………………………………………………………… lần thứ ………….
  Ý kiến của đại diện học sinh: ………………………………………………………………......
  …………………………………………………………………………………………………..
  Ý kiến của lớp trưởng: ………………………………………………………………................
  …………………………………………………………………………………………………..
  Ý kiến của GVCN: ………………………………………………………………......................
  …………………………………………………………………………………………………..
  Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường: …………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh ………………... ……………………………. với hình thức ……………………………………………... …
  Bản thân học sinh ………………………………………..………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.
  Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo hình thức kỉ luật về gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.
  Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …... phút cùng ngày.

  CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ
  ……………………………………………
  THƯ KÝ  ……………………………….
  
  
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  ……. ……………………….
  LỚP TRƯỞNG
  ……………………………….
  
  

  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  LỚP:……………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  
  
  BIÊN BẢN
  
  Hội ý Ban cán sự lớp về việc đề nghị kỷ luật học sinh
  
  

  Hôm nay vào lúc giờ phút, ngày tháng năm 20
  Tại phòng học số: ………; lớp: ………… Chúng tôi gồm:


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tiến hành lập biên bản lấy ý kiến của Ban cán sự lớp
  Về việc học sinh: ……………………………………………………...... đã vi phạm nội qui của trường về ...................................................................................………lần thứ …………. và đã bị kỉ luật ở lớp với hình thức ………………………………………………… nhưng vẫn còn tái phạm.
  Xét mức nghiêm trọng của vấn đề, sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất đề nghị với lãnh đạo nhà trường đưa học sinh …………………………………........................ ra Hội đồng kỉ luật của nhà trường để xử lí ở mức cao hơn.
  Giáo viên chủ nhiệm sẽ lập hồ sơ trình với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.
  Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …... phút cùng ngày.

  CHỮ KÝ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

  ………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………
  …………………………………………………………………
  …………………………………………………………………
  THƯ KÝ
  ……………………………….
  
  

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  ……. ……………………….
  LỚP TRƯỞNG
  ……………………………….
  
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  LỚP:……………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  Tân Hiệp, ngày tháng năm 20
  
  
  
  
  BẢN ĐỀ NGHỊ
  
  Về việc kỷ luật học sinh
  
  
  Kính gửi: Ban lãnh đạo Trường THCS Tân Hiệp A5
  Căn cứ Điều 118 về xử lý vi phạm của Luật giáo dục, ngày 14/6/2005;
  Căn cứ Khoản 2, Điều 42 về khen thưởng và kỷ luật của Điều lệ trường trung học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ kết quả hội ý của Ban cán sự lớp …. và mức độ vi phạm nội qui của học sinh ………………………..………………………….
  Nay giáo viên chủ nhiệm của lớp …… lập Bản đề nghị lãnh đạo nhà trường đưa học sinh ………………………………………..... thuộc lớp … ra Hội đồng kỉ luật nhà trường để xử lí ở mức cao hơn.
  Rất mong được sự giải quyết đúng mức của Ban lãnh đạo nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn!


  
  NGƯỜI VIẾT BẢN ĐỀ NGHỊ  ……………………………….
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

  
  


  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  LỚP:……………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  
  
  
  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
  ---------------

  Kính gửi: …………………………………………… GVCN lớp ….
  Em tên ……………………………………………… là học sinh lớp ……
  Vào ngày ..... tháng ….. năm …… em đã vi phạm nội vi của trường (lớp) về việc …….. ……………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  lần thứ ………..
  Được sự giáo dục của ………chủ nhiệm cùng sự góp ý chân tình của các bạn trong lớp, em nhận thức được hành vi của mình là sai với qui định của trường (lớp
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015