Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  kế hoạch giáo dục đạo đức, thể chất 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Triệu Thị Ngân Hàng
  Ngày gửi: 20h:02' 23-05-2017
  Dung lượng: 142.5 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  Số: 35 /2015/KH-THCSTHA5
  Tân Hiệp, ngày 27 tháng 9 năm 2015
  
  KẾ HOẠCH
  Giáo dục pháp luật, đạo đức và nếp sống cho học sinh

  Căn cứ Công văn số 1418/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2015của Sở GDĐT Kiên Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016;
  Căn cứ Kế hoạch số 22/2015/KH-THA5 ngày 15 tháng 9 năm 2015 V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường THCS Tân Hiệp A5;
  Nay trường THCS Tân Hiệp A5 lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giáo dục pháp luật, đạo đức và nếp sống cho học sinh năm học 2015 – 2016 như sau:
  I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1/ Mục đích:
  Nhằm nâng cao tính kỷ luật và lễ phép trong cư xử, giao tiếp giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh.
  Nhằm củng cố xây dựng nền nếp học sinh trong nhà trường, xây dựng lối sống đẹp và thi đua “Dạy tốt – học tốt”
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ tầm quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh trong nhà trường;
  Tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong học sinh về thực hiện pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi và biết cách tuyên truyền cho những người xung quanh; biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, của quê hương; sống trung thực, tự trọng, lành mạnh.
  2/. Yêu cầu:
  Giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống cho học sinh phù hợp với bậc THCS theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành.
  Kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Giáo dục công dân ở THCS và một số môn học khác; bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và kết hợp giáo dục thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
  Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nếp sống và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành; phối hợp các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành Giáo dục.
  II/ NỘI DUNG:
  1/ Nội dung tuyên truyền, giáo dục:
  Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh.
  Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh
  Kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Từ đó nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và thực hiện quyền công dân trong mọi mặt hoạt động của đời sống cho học sinh.
  2/ Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh.
            Tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và văn hoá người Việt Nam cho học sinh. Khắc sâu và khơi dậy trong học sinh ý thức kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước; trân trọng bản sắc dân tộc trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; niềm tự hào, tự tôn dân tộc;
  Duy trì hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về những ngày lịch sử, ngày truyền thống đã được tổ chức để tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tìm hiểu giá trị các di tích lịch sử; tạo dựng tình yêu, niềm tự hào về đất nước ngàn năm văn hiến;
  3/ Giáo dục hiệu quả kỹ năng sống, văn hoá giao tiếp, ứng xử cho học sinh.
            
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015