Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đđ Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương ... "

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:25' 06-05-2013
  Dung lượng: 84.0 KB
  Số lượt tải: 355
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HIỆP A
  CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  
  
  
  
  Số: 06/KH/CB-THA5
  Tân Hiệp, ngày 02 tháng 5 năm 2013
  
  KẾ HOẠCH
  Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu
  của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

   
           Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đấy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
  Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 05/4/2013 của ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Hiệp A về tổ chức học tập Chuyên đề năm 2013: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp";.
  Căn cứ Kế hoạch số 21/2012/KH-THA5 ngày 26/8/2012 của trường THCS Tân Hiệp A5 V/v tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2012-2013,
  Nay Ban Chi ủy trường Tân Hiệp A5 lập kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện học tập Chuyên đề năm 2013: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" thông qua 3 nội dung: “dân chủ, nêu gương và  nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, nhà trường và tuyên truyền trong học sinh cụ thể như sau:
  I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1/ Mục đích:
  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quần chúng và đảng viên trường THCS Tân Hiệp A5 có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ cụ thể từng người.
  Làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, GV nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong nhà trường.
  2/ Yêu cầu:
  Kết hợp việc học tập với nêu cao tinh thần tự giác, tính chủ động rèn luyện 3 nội dung “dân chủ, nêu gương và  nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc” xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể tiên tiến.
  Mỗi cán bộ, đảng viên, công  chức, GV tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân-học sinh ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
  II/ NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP:
  1/. Nội dung học tập:
  Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với HS, với đồng nghiệp, với nhân dân nơi cư trú, nơi công tác …; có trách nhiệm với học sinh, với cha mẹ học sinh.
  Thông qua 3 nội dung “dân chủ, nêu gương và  nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc” tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương phong cách Hồ Chí Minh và tiến hành cho toàn thể đảng viên, cán bộ, GV liên hệ với nhiệm vụ công tác thực tế của mình để xây dựng bản đăng ký cho phù hợp .
  2/. Đối tượng, thời gian học tập:
  Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trường THCS Tân Hiệp A5.
  Thời gian triển khai:
  Chi bộ: chiều ngày 03/5/2013;
  Toàn trường: chiều ngày 04/5/2013
  3/. Hình thức học tập:
  3.1/ Đối với chi bộ
  Tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015