Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Phùng Văn Đài
 • Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phiếu đánh giá chuẩn giáo viênTHCS - phụ lục 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:26' 03-02-2018
  Dung lượng: 87.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ——
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ————————————
  
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp (Phụ lục 4)
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, CỦA HIỆU TRƯỞNG
  Trường THCS Tân Hiệp A5; Năm học: .........................................................
  Tổ chuyên môn: ..............................................................................................................................
  Họ và tên giáo viên được đánh giá: ................................................................................................
  Môn học được phân công giảng dạy: .............................................................................................
  1.Đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn: (Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)
  Các tiêu chuẩn và tiêu chí
  Điểm đạt được
  Ghi chú
  (Minh chứng)
  
  
  1
  2
  3
  4
  
  
  * TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên 
  
  + tc 1. Phẩm chất chính trị

    
  + tc 2. Đạo đức nghề nghiệp

    
  + tc 3. Ứng xử với học sinh

    
  + tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp

    
  + tc 5. Lối sống, tác phong

    
  * TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục  
  
  + tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

    
  + tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục

    
  * TC 3. Năng lực dạy học  
  
  + tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học

    
  + tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học

    
  + tc 10. Bảo đảm chương trình môn học

    
  + tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học

    
  + tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

    
  + tc 13. Xây dựng môi trường học tập

    
  + tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học

    
  + tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS

    
  * TC 4. Năng lực giáo dục  
  
  + tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

    
  + tc 17. Giáo dục qua môn học

    
  + tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

    
  + tc 19. Giáo dục qua các h.động trong cộng đồng

    
  + tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

    
  + tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của HS

    
  * TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội  
  
  + tc 22. Phối hợp với gia đình HS và cộng đồng

    
  + tc 23. Tham gia các hoạt động c.trị, xã hội

    
  * TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp  
  
  + tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

    
  + tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục

    
  - Số tiêu chí đạt mức tương ứng

    
  - Tổng số điểm của mỗi mức

    
  - Tổng số điểm: ………………….. - Xếp loại: …………….

  Điều 11: Phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên :
  Việc đánh giá GV căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số nguyên.
  1. Đánh giá : Mức 1: 1 điểm, mức 2: 2 điểm, mức 3: 3 điểm, mức 4: 4 điểm. Nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm. Tổng cộng tối đa 100 đ
  2. Xếp loại : Căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, giáo viên được xếp loại như sau:
  * Loại
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015