Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phiếu đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định 56/2015 (mẫu số 03)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:21' 11-05-2016
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 594
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu số 03
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TỔ CHUYÊN MÔN:
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
  Năm học 2015 – 2016


  Họ và tên: .....................................................................................................
  Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS. Đơn vị công tác: trường THCS Tân Hiệp A5
  Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………; Bậc: …. Hệ số lương: ........
  
  
  Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2015 – 2016 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Tân Hiệp;
  Căn cứ kết quả đạt được trong công tác, tu dưỡng, rèn luyện sau một năm học, bản thân tự nhận xét, đánh giá và xếp loại giáo viên như sau:
  I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
  1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:


  
  
  
  
  
  
  2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:


  
  
  
  
  
  
  3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:


  
  
  
  
  
  
  4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:


  
  
  
  
  
   II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
  1/. Đánh giá ưu, nhược điểm:


  
  
  
  
  
  
  
   2/. Phân loại đánh giá (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ): ………………………………..

  Tân Hiệp A, ngày tháng 5 năm 2016 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)
  
  

  III. Ý KIẾN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ……………………………………..


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  THƯ KÝ  …………………………..
  Tân Hiệp A, ngày tháng 5 năm 2016 TỔ TRƯỞNG TCM (ký tên, ghi rõ họ tên)


  …………………………..
  
  
  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG
  1/. Nhận xét ưu, nhược điểm:


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2/. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
  ….........................................................................................................................

   
  Tân Hiệp A, ngày tháng 5 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  
  

   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015