Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phiếu đánh giá phó hiệu trưởng trường THCS năm học 2013 - 2014

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:25' 01-06-2014
  Dung lượng: 307.5 KB
  Số lượt tải: 1358
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Phụ lục 1
  (Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
  Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
  PHIẾU PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  Năm học 2013 – 2014

  Họ và tên phó hiệu trưởng: Đinh Công Bá
  1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên.
  2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.

  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  Điểm
  tiêu chuẩn
  
  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị
  
  …………
  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  
  
  
  
  3. Lối sống
  
  
  
  
  4. Tác phong
  
  
  
  
  5. Giao tiếp, ứng xử
  
  
  
  Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Hiểu biết chương trình GD
  
  …………
  
  
  7. Trình độ chuyên môn
  
  
  
  
  8. Nghiệp vụ sư phạm
  
  
  
  
  9. Tự học và sáng tạo
  
  
  
  
  10. Năng lực ngoại ngữ và CNTT
  
  
  
  Tiêu chuẩn 3:
  Năng lực quản lý nhà trường

  11. Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn
  
  ................
  
  
  12. Thiết kế và triển khai KH chuyên môn
  
  
  
  
  13. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới PPDH
  
  
  
  
  14. Quản lý hoạt động dạy học
  
  
  
  
  15. Phát triển môi trường giáo dục
  
  
  
  
  16. Xây dựng hệ thống thông tin chuyên môn
  
  
  
  
  17. Kiểm tra đánh giá
  
  
  
  Tổng điểm
  
  
  Xếp loại
  
  
  Chú ý : - Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm.
  - Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.
  - Xếp 1 trong 4 loại: xuất sắc; khá; trung bình; kém.
  - Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 153 đến 170 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
  - Loại khá: Tổng số điểm từ 119 đến 152 điểm và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên;
  - Loại trung bình: Tổng số điểm từ 85 đến 118 điểm, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm.
  Các minh chứng:
  1/. Các minh chứng cho tự đánh giá về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp:
  Giấy chứng nhận gia đình văn hóa;
  Phiếu đánh giá nơi cư trú;
  Đánh giá nhận xét của đoàn Thanh tra Phòng GD&ĐT;
  Biên bản xếp loại thi đua cuối năm học;
  Đánh giá nhận xét của giáo viên.
   2/. Các minh chứng cho tự đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:
  Hồ sơ thi đua năm học của trường;
  Hồ sơ chuyên môn cá nhân;
  Văn bản quy định của nhà trường về tự học/ sáng tạo;
  Giấy chứng nhận văn bằng chứng chỉ; (các loại)
  3/. Các minh chứng cho tự đánh giá về năng lực quản lý nhà trường (Kế hoạch phát triển nhà trường đã được thông qua; sự hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo; kết quả học tập của học sinh; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; môi trường giáo dục được cải thiện gì; kết quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...):
  Kế hoạch hoạt động chuyên môn (năm học, học kỳ, tháng);
  Biên bản triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn (các biểu mẫu thống nhất cho các TTCM, GV cùng thực hiện);
  Kế hoạch thực hiện đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá học sinh;
  Hồ sơ kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn giáo viên;
  Kết quả học tập của học sinh: danh sách hs giỏi, báo cáo chất lượng;
  Xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm
  Tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn và lành mạnh;
  Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên;
  Xây dựng hệ thống thông tin chuyên môn (ngân hàng đề kiểm tra, báo cáo chuyên môn đúng thời gian quy định
  Hồ sơ kiểm tra giáo viên (sổ soạn bài, dự giờ, TTCM, TT chuyên đề …)
  Đánh giá chung
  1/. Những điểm mạnh:


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2/. Những điểm yếu:


  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015