Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Thị Tiến
 • Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế Hội đồng trường nhiệm kỳ 2010 - 2015/MMC.01/TC.3/TC.1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:01' 08-02-2015
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
   Tân Hiệp, ngày 25 tháng 8 năm 2010
  QUY CHẾ
  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường THCS Tân Hiệp A5 nhiệm kỳ 2010 – 2015, mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ Trường, với Hiệu trưởng và với các bộ phận chức năng của trường THCS Tân Hiệp A5 .
  Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:
  Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:
  Căn cứ Điều 20 – Hội đồng trường trong Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BG&ĐT ngày 2/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Quyết định số /QĐ-PGD&ĐT ngày tháng năm 200 .
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:
  Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
  a) Quyết nghị về mục tiêu, kế hoạch và phương hướng phát triển theo từng năm học của nhà trường; b) Quyết nghị về việc huy động nguồn lực, về tài chính, tài sản cho nhà trường;
  c) Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng;
  đ) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.
  Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:
  Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, thư ký và các thành viên Hội đồng, do PGD&ĐT Tân Hiệp ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường THCS Tân Hiệp A5
  Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, PGD&ĐT Tân Hiệp bổ nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.
  Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua quyết nghị các phiên họp của Hội đồng.
  Thư ký Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường ra quyết định công nhận.
  Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.
  Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.
  Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường THCS Tân Hiệp A5.
  CHƯƠNG II : LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  Điều 4. Nguyên tắc chung:
  Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua các nghị quyết tập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra quyết định.
  Điều 5. Chế độ hội họp: Hội đồng trường mỗi năm họp 2 lần vào đầu năm học, sơ kết kỳ 1. Khi có việc đột xuất hoặc hai phần ba thành viên hội đồng yêu cầu thì Chủ tịch hội đồng triệu tập kỳ họp bất thường. Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập họp bất thường khi Hiệu trưởng đề nghị hoặc khi có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị. Phiên họp của Hội đồng trường phải đảm bảo có mặt ít nhất 3/4 số thành viên (trong đó có chủ tịch) mới hợp lệ.
  Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời thêm đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan dự họp. Các đại diện này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.
  Điều 6. Quyết nghị của Hội đồng:
  Mỗi kỳ họp của Hội đồng đều phải thông qua Quyết nghị về những vấn đề mà Hội đồng đã thảo luận. Quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị thực hiện khi quá nửa tổng số
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015