Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Sổ kế hoạch giảng dạy cá nhân - GV.THCS _ năm học 2015-2016

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:34' 01-03-2016
  Dung lượng: 938.0 KB
  Số lượt tải: 723
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH
  TỔ CHUYÊN MÔN: ……………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  Số: 01/2015-2016
  Tân Hiệp, ngày 15 tháng 8 năm 2015
  
  KẾ HOẠCH
  Công tác chuyên môn của giáo viên năm học 2015-2016


  I/. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG:
  1/. Thông tin cá nhân:
  Họ và tên: ............................................................; sinh ngày ...............................
  Năm vào ngành: ..............; Ngành đào tạo: - CĐSP: ….……………; TN năm:…………;
  - ĐH: …………............. ; TN năm: ………; Trình độ:- Tin học: ……; Ngoại ngữ:……..
  Là giáo viên dạy giỏi:
  + Cấp trường các năm:………………………………………………….................
  + Cấp huyện các năm: ………………………………;+ Cấp tỉnh các năm:………
  Danh hiệu thi đua đạt được trong năm học 2014 – 2015: …………………………………
  Hình thức khen thưởng: ..…………………………………………………………………
  
  2/. Nhiệm vụ được phân công:
  Dạy môn/lớp: …………….………………………………………………...……
  Bồi dưỡng HS giỏi môn/lớp: …………………………………………………….
  Phụ đạo học sinh yếu, kém môn/lớp: ……………………………………………
  Kiêm nhiệm:……………………………………………………………………
  
  II/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
  1/ Văn bản:
  Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  Căn cứ phương hướng nhiệm vụ n.học 2015–2016 của trường THCS Tân Thành;
  Căn cứ phân công nhân sự năm học 2015 – 2016 của Ban lãnh đạo trường THCS Tân Thành và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015–2016 của Tổ chuyên môn …………………..; Nay bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của cá nhân tôi như sau:
  2/ Tình hình học tập bộ môn của học sinh: (thuận lợi, k.khăn của HS, tổ CM, nhà trường, GV)
  2. 1/. Thuận lợi:

  
  
  
  
  
  
  
  2.2/. Khó khăn:

  
  
  
  
  
  
  
  3/. Yêu cầu giảng dạy bộ môn:
  3.1/. Về kiến thức:

  
  
  
  
  
  
  3.2/. Về kỹ năng:


  
  
  
  
  
  
  3.3/. Về tình cảm và thái độ:


  
  
  
  
  
  4/ Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học:
  P.loại

  Lớp
  Giỏi
  (8 - 10đ)
  Khá
  (6.5 – 7.9đ)
  TB
  (5 – 6.4đ)
  Yếu
  (3.5 – 4.9đ)
  Kém
  (< 3.5đ)
  
  
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng giáo dục hai mặt của nhà trường.
  * Học lực từ TB trở lên: 95%; * Hạnh kiểm từ TB trở lên:100%, trong đó K,T: 97%
  III/. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM: (Yêu cầu nêu kế hoạch công tác chuyên môn trọng tâm mà GV cần phải tập trung thực hiện trong năm học này).


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  IV/. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
  1/. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
  1.1/ Nhiệm vụ:
  Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  Thực hiện các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  1.2/ Chỉ tiêu:
  Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không vi phạm đạo đức nhà giáo. Đảm bảo 100 % học sinh được đối sử công bằng và được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.
  Tham gia 100%
  No_avatarf

  Sổ kế hoạch giảng dạy cá nhân ...

   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015