Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thái Hoàng
 • lương tiến thịnh
 • Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chương trình giám sát của chi bộ THCS Tân Hiệp A5 năm2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:15' 03-06-2012
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 636
  Số lượt thích: 0 người
          ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HIỆP A
  CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Số : 01/2012/CT- CB-THA5
  
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tân Hiệp a, ngày 20 tháng 01 năm 2012
  
  CHƯƠNG TRÌNH
  KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2012
  CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  -------------------
             Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Tân Hiệp A;
  Căn cứ Kế hoạch số 02/2012/KH- CB-THA5 ngày 20/01/2012 của chi bộ trường THCS Tân Hiệp A5 V/v xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên trong chi bộ năm 2012.Nay chi bộ trường THCS Tân Hiệp A5 lập chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên trong chi bộ năm 2012như sau:
    1/. Mục đích, yêu cầu
            - Giúp chi bộ đánh giá đúng những ưu điểm để phát huy; đồng thời khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng.
            - Tham mưu giúp Chi bộ đánh giá đúng tình hình chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm; chỉ đạo kịp thời những hạn chế, thiếu sót góp phần cho công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.
   2/. Nội dung:
    2.1/Chương trình kiểm tra
  Kiểm tra 9/14 = 64,3% số đảng viên thuộc Chi bộ THCS Tân Hiệp A5.
  Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc rèn luyện phẩm chất
  đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo tấm gương của Bác.
  Thời gian kiểm tra: tháng 6,7/2012
    2.2/Chương trình giám sát
  Phân công giám sát : theo Quyết định số 10/ 2012/QĐ/CB-THA5
  Đối tượng giám sát: theo danh sách số 02/2012/DS/CB-THA5
  Nội dung giám sát :
  Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
  Việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đv theo nội dung đã đăng ký.
  Thời gian giám sát: sẽ tiến hành từ tháng 1/2012 đến hết tháng 5/2012
  Thời gian báo cáo: ngày 03/6/2012, tại buổi sinh hoạt chi bộ tháng 6/2012.
    3/. Phương pháp tiến hành:
            - Chi bộ và 5 đồng chí tổ giám sát  có trách nhiệm triển khai kế hoạch đến 5 đảng viên được giám sát từ tháng 01/2012;
            -  5 đảng viên được kiểm tra, giám sát căn cứ vào nội dung  giám sát để thực hiện tốt các yêu cầu đề ra;
           -  Các đồng chí cử làm giám sát báo cáo trong hợp lệ chi bộ tháng 6/2012 bằng văn bản có minh chứng cụ thể, có thông tin phản hồi từ phía đối tượng đảng viên được giám sát.
  4/ Tổ chức thực hiện:
          - Chi bộ triển khai kế hoạch giám sát đến toàn thể CBGV, đảng viên thuộc chi bộ quản lý.
           -  Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của chi bộ, Tổ giám sát lên kế hoạch cụ thể và triển khai đến tập thể cá nhân được giám sát .
            - Các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát và đảng viên được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm tổ chức và thực hiện tốt chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện đảm bảo về nguyên tắc, nội dung, quy trình thủ tục theo quy định của Đảng.
  Nơi nhận
  Đảng ủy xã Tân Hiệp A (báo cáo);
  UBKT Đảng ủy (báo cáo);
  Đảng viên chi bộ (thực hiện ) ;
  Lưu (hồ sơ chi bộ)
  TM. CHI ỦY
  Bí thư


  Đinh Thị Thanh
  
          ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HIỆP A
  CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Số : 02/2012 /CT- CB-THA5
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tân Hiệp a, ngày 20 tháng 01 năm 2012
  
  CHƯƠNG TRÌNH
  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN NĂM 2012

  Căn cứ điểm 5, Điều 23 và Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam;
  Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá X;
  Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Chi bộ trường THCS Tân Hiệp A5 năm 2012;
  Chi
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015