Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên - Modun 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Trần Hải Dương
  Ngày gửi: 09h:51' 28-01-2015
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 1527
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP
  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  MODUN: 14
  
  
  
  
  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
  ………………………..
  I/ MỤC TIÊU CHUNG:
  Giúp GV.THCS nắm được các yêu cầu của 1 kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
  Làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp của một KH dạy theo hướng tích hợp.
  II/ MỤC TIÊU CỤ THỂ:
  Về kiến thức:
  Nâng cao hiểu biết về kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
  Xác định các yêu cầu của một KH dạy học theo hướng tích hợp phù hợp với nội dung môn học. Làm rõ mục tìêu, nội dung, PP của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  Về kỹ năng:
  Rèn luyện kĩ năng lựa chọn phuơng pháp dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp, kĩ năng lập KH dạy học theo hướng tích hợp các nội dung giáo dục theo các môn học.
  Về thái độ: Tích cực với xây dựng KH dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn ở trường Trung học cơ sở.
  III/ NỘI DUNG:
  A- NỘI DUNG 1: DẠY HỌC TÍCH HỢP
  1/ Những vấn đề chung về dạy học tích cực: (1 tiết)
  1.1/ Khái niệm:
        Tích hợp trong tiếng Anh là integrated, nghĩa là "tập hợp, tích cóp ,nhóm gọn một hoặc nhiều các phần tử riêng lẻ vào cùng một diện tích".
  Theo từ điển tiếng Việt, Tích hợp là sự tập hợp hay thu gọn thành phần một cách nhỏ gọn nhất có thể.
  Theo tự điển giáo dục: Dạy học tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học.
  Vậy dạy học Tích hợp là phương pháp giảng dạy kết hợp một hoặc nhiều môn học nhằm làm sáng tỏ cho môn học mà giáo viên thấy sự cần thiết trong việc giảng dạy. Có thể hiểu một cách đơn giản hơn, dạy học tích hợp là vừa dạy nội dung lý thuyết và thực hành trong cùng một bài dạy.
  DHTH đuợc hiểu là quá trình dạy học sao cho trong đó toàn bộ các hoạt động học tập góp phần hình thành ở HS những năng lực rõ ràng, có dự tính trước những điều cần thiết cho HS, nhằm phục vụ các quá trình học tập tiếp theo và chuẩn bị cho HS bước vào cuộc sổng lao động. Mục tìêu cơ bản cửa tư tưởng tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục Hs phù hợp với các mục tìêu giáo dục toàn diện của nhà trường.
  1.2/Mục tiêu:
  1) Hình thành và p/triển năng lực HS, nhất là năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn.
  2) Tạo mối quan hệ giữa các môn học với nhau và với kiến thức thực tiễn.
  3) Tránh trùng lặp về nội dung thuộc các môn học khác nhau.
  1.3/ Quan điểm về dạy học tích hợp:
  Tích hợp trong nội bộ môn học: tìm kiếm sự kết nối giữa các nội dung, chủ đề; hình thành các chủ đề mới gắn liền với thực tiễn dựa trên các chủ đề, nội dung đã có;
  Tích hợp đa môn: một chủ đề có thể xem xét trong nhiều môn học khác nhau;
  Tích hợp liên môn: phối hợp sự đóng góp của nhiều môn học để nghiên cứu và giải quyết một tình huống;
  Tích hợp xuyên môn: tìm cách phát triển ở học sinh những kỹ năng xuyên môn có tính chất chung và áp dụng được ở mọi nơi.
  1.4/ Các dạng tích hợp (nội môn, đa môn, liên môn).
  DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ LIÊN MÔN:
  Khái niệm:
  Loại 1: Chủ đề được đề cập trong nhiều môn học;
  Loại 2: Chủ đề trong thực tiễn liên quan tới kiến thức, kỹ năng của nhiều môn học;
  Loại 3: Chủ đề trong một môn học kết hợp với các môn học khác theo nghĩa công cụ (kết hợp với Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Ngôn ngữ...)
  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ:
  Trên bình diện CHƯƠNG TRÌNH
  Rà soát chương trình các môn học có liên quan;
  Xác định các chủ đề trùng nhau;
  Liệt kê danh sách các chủ đề;
  Chia sẻ, thảo luận và thống nhất các chủ đề trong phạm vi chương trình.
  Trên bình diện MÔN HỌC
  Xuất phát từ một nội dung;
  Kết nối nội dung với các sự vật, hiện tượng thực tiễn;
  Phân tích sự vật, hiện tượng thực tiễn;
  Chỉ ra các kiến thức, kỹ năng có trong các môn học có liên quan;
  Liệt kê danh sách các chủ đề;
  Thảo luận và thống nhất các chủ đề.
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015