Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 32. Công nghệ gen

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:15' 30-10-2010
  Dung lượng: 9.7 MB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  các thầy giáo, cô giáo về dự giờ, tham dự
  hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
  năm học : 2009 - 2010
  chúc các em học sinh có một tiết học hay và thú vị !
  nhiệt liệt chào mừng
  Người thực hiện : Phan Thanh Việt
  Giáo viên trường : THCS Sơn Hoá
  ? Tr×nh bµy sù ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp cña vïng §«ng Nam Bé ?
  ? Tr×nh bµy sù ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp cña vïng §«ng Nam Bé ?
  Kiểm tra bài cũ
  3. Dịch vụ
  ? Quan sát các tranh ảnh sau đây
  hãy cho biết những hoạt động chính của ngành dịch vụ vùng ĐNB?
  1
  4
  3- Dịch vụ
  - Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
  Thảo luận nhãm (5phót)
  Nhóm 3:
  Hoạt động xuất -nhập khẩu của Đông Nam Bộ (C¸c s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu)?
  Nhóm 2: Dựa vào Hình 33.1 nhận xét tình hình đầu tư nước ngoài vào ĐNB?Vì sao Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nguồn đầu tư của nước ngoài?
  Nhóm 4:
  Các lÜnh vùc dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh?
  Nhóm 1:
  Quan sát bảng 33.1
  Nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước.


  Cả nước =100%
  Nhóm 1:
  Quan sát bảng 33.1
  Nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước.
  Biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu
  dịch vụ tiêu dùng theo vùng năm 2002.
  ĐB TD MN Bắc D Hải Tây Đông ĐB.S
  S.Hồng Bắc Bộ T.Bộ NT Bộ Nguyên Nam Bộ C.Long
  Nghìn tỉ đồng
  53.2
  20.1
  17,8
  26,5
  9,2
  89,4
  53,8
  Bảng 32.1: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)
  3- Dịch vụ
  - Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
  - Dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
  Biểu đồ tỉ trọng của ĐNB trong tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam năm 2003 ( cả nước = 100%)
  Đông Nam Bộ
  Các vùng khác
  + Vị trí địa lí kinh tế thuận lợi.
  + Có tiềm lực kinh tế lớn hơn các vùng khác.
  + Có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và đồng bộ.
  + Số lao động có kỹ thuật nhiều, nhạy bén với KHKT, năng động.
  Nhóm 2: Dựa vào Hình 33.1 nhận xét tình hình đầu tư nước ngoài vào ĐNB?Vì sao Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nguồn đầu tư của nước ngoài?
  3- Dịch vụ
  - Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
  - Dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
  - Là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
  - Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất - nhập khẩu
  Nhóm 3:
  Hoạt động xuất -nhập khẩu của Đông Nam Bộ?C¸c s¶n phÈm X-NK chñ yÕu.
  MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA ĐÔNG NAM BỘ.
  Phần lớn hàng hoá được xuất qua cảng Sài Gòn.
  HÀNG XUẤT KHẨU
  Xuất khẩu
  3- Dịch vụ
  - Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
  - ĐNB dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
  - ĐNB là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
  - Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất - nhập khẩu
  Nhóm 4:
  Các lÜnh vùc dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh?

  Dựa vào H14.1 cho biết từ TP. HCM có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào?
  1A
  1A
  1A
  1A
  20
  20
  51
  13
  14
  22
  22
  28
  28
  ĐƯỜNG
  HCM
  Đường ô tô
  Đường sắt Thống Nhất
  Đường biển
  Singapo, Paris,..
  Ôxtrâylia
  Hồng kông
  Hoa Kì
  Malina
  Băng Cốc
  SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
  (Hàng không)
  - Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
  - Dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
  - TP HCM là :
  3- Dịch vụ
  + Đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của ĐNB và cả nước.
  + Dẫn đầu hoạt động xuất khẩu của vùng.
  - Là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
  - Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất - nhập khẩu
  + Trung tâm du lịch lớn nhất cả nước.
  Em hãy nêu những hiểu biết của em về tiềm năng du lịch ở TPHCM?
  Địa đạo Củ Chi
  CÔNG VIÊN Dầm SEN
  V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
  1- Các trung tâm kinh tế.
  Dựa vào lu?c d?, hãy xỏc d?nh các trung tâm kinh tế lớn ở ĐNB?
  Biên Hòa
  TP. Hồ Chí Minh
  Vũng Tàu
  V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  1- Các trung tâm kinh tế.
  - TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu.
  2- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  DT:
  28 nghìn Km2.
  DS:
  12,3 triệu người.

  (2002)
  Em hãy xác định giới hạn của vùng KT trọng điểm phía Nam?
  Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.
  Diện tích: 28 nghìn km2
  Dân số: 12,3 triệu người ( năm 2002)
  Dựa vào bảng trên em hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước?
  Bảng 33.2 .Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm
  phía Nam đối với cả nước năm 2002 ( cả nước = 100%)
  V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
  1- Các trung tâm kinh tế.
  - TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu.
  2- Vùng kinh tế trọng điểm phía nam
  - Cã vai trß quan träng kh«ng chØ víi vïng §«ng Nam Bé mµ cßn ®èi víi c¸c tØnh phÝa Nam vµ c¶ n­íc
  TL
  Các địa điểm du lịch nào sau đây là của vùng
  Dông Nam Bộ?
  Hướng dẫn về nhà

  Học bài theo câu hỏi SGK
  Làm Bài tập 3 SGK.
  3. Chuẩn bị bài Thực hành cho tiết tiếp theo

  Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe.
  Chúc các em học tốt!
  CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ DỰ GIỜ THĂM LỚP.
  Xin chào và hẹn gặp lại!
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015